Bucureşti, 71

Casa lui I. Chinculov (Hâncu)

Bucureşti, 71
Monument de istorie de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

La 2 septembrie 1841 Comitetul de construcţii Chişinău-Ismail a eliberat soţiei secretarului gubernial Maria Dromaşko atestat cu privire la finisarea construcţiei într-un etaj a unei case de locui, acoperită cu olane, aflată în prima arte a oraşului, pe strada Podoliei, iscălit de arhitectul gubernial O. Gasket. Clădirea a fost construită urmând un proiect-model de casă.

În această casă a locuit Iacob Ghinculov (1800–1870), pedagog şi lingvist, primul magistru al sistemei de învăţământ prin sistema lui Lankaster şi primul director al acestei şcoli. În 1940 proprietari ai case erau moştenitorii lui Ivan Hinculov.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, aliniat la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, alcătuită din 6 axe compoziţionale, dintre care cinci sunt de goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasată lateral, spre stânga, unde se afla poarta de acces în curte. Intrarea (astupată cu zidărie), amplasată într-un rezalit, conducea în holul casei.

Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe clasice.

Ferestrele au ancadramente, cu chenare simple, împreună cu plitele de pervaz şi panourile cu nişe sub plita de pervaz, formează un ritm complex împreună cu cornişele rectilinii, alternând peste un ancadrament lipsit de cornişe, dar dotat cu un bolţar central.

Faţadă
Bucureşti, 72Bucureşti, 67 (colţ str. Puşkin)