Bucureşti, 67 (colţ str. Puşkin)

Casă de raport cu şcoala lui Scorodinschii

Bucureşti, 67 (colţ str. Puşkin)Bucureşti, 67 (colţ str. Puşkin); Vedere din str. Bucureşti
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită în 1899.

Imobilul ocupă o poziţie de colţ, de la intersecţia străzii Bucureşti cu strada Puşkin, cu două faţade principale, aliniate liniei de roşu a străzilor. A fost construită de Banca funciară din Poltava, sucursala Chişinău, în care au fost prevăzute încăperi pentru Şcoala comercială cu 7 clase a lui A.I. Skorodinsky. În 1918 în acest imobil erau arendate încăperi pentru teatrul Coloseum, fondat de Oradovskaia, Şcoala comercială trecând în alt sediu.

În 1941 clădirea a fost grav afectată. Aripa perpendiculară pe strada Bucureşti, alipită de proprietatea vecină din stânga, a fost total distrusă fără a fi reconstruită, astăzi servind drept zid de incintă.

Configuraţia planului este unghiulară, cu braţul de pe strada Bucureşti mai alungit, cu colţul, orientat spre intersecţia străzilor, teşit. Planul actual al clădirii mărturiseşte clar divizarea spaţiului interior conform unei distribuiri funcţionale a încăperilor, cu o varietate planimetrică, în cel puţin trei secţii. Planimetria veche este soluţionată cu o libertate caracteristică pentru orientarea modernului. Sunt decroşate volume cu încăperi spre curtea interioară şi unele dependinţe cu contur trapezoidal, cum ar fi bucătăriile. Apartamentele de la etaj aveau acces spre balcoane mari circulare.

Intrarea în curte avea loc printr-un gang carosabil de pe strada Bucureşti, în apartamente şi în În clasele Şcolii, orientate spre strada Bucureşti, se intra dinspre curte. Într-o unitate comercială, sau publică, alcătuită din 2-3 încăperi, se intra prin colţul teşit al clădirii.

Faţadele sunt decorate plastic cu o deosebită generozitate, cu forme caracteristice pentru barocul rus. Bogăţia decoraţiei sculpturale, alcătuită din cornişe în segment de cerc, ghirlande şi coroniţe de flori, este distribuită la etaj, între niveluri fiind plasat un brâu sub forma unui meandru, întrerupt deasupra rezalitului central.


Bucureşti, 71Bucureşti, 66