Bucureşti, 42 A,B

Casă de raport cu unităţi comerciale

Casă de raport cu prăvălie (denumire din Registru)
Bucureşti, 42 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Conform informaţiilor documentare, în 1898, o proprietate imobiliară imensă, aflată la colţul cartierului mărginit de străzile Podoliei şi Armenească, aparţinea familiei Ghendrih. Casele erau date în arendă familiei Dracinski, în care se aflau atelier de mobilă, un magazin, o brutăria şi dependinţe. Toate clădirile au fost date în arendă până în 1905, cu condiţia ca la sfârşitul acestui termin, casele vor fi ajustate pentru apartamente de locuit.

Imobilul constă din comasarea a trei case de locuit cu unităţi comerciale la subsol, construite pe la mijlocul secolului al XIX-lea, unitatea cărora este asigurată de soluţia compoziţională a faţadei, executată, probabil la începutul secolului al XX-lea, într-un spirit eclectic.

Două clădiri, a căror faţade tratate în aceiaşi cheie artistică, una cu trei şi patru axe, fiecare cu o compoziţie asimetrică, graţie, amplasării laterale a unui rezalit, în care se află, într-un caz o intrare, iar în altul o fereastră, se află la marginile clădirii. În centru se află o altă clădire cu o faţadă asimetrică, cu şase axe, cinci de goluri şi o intrare, amplasată lateral, într-o loggie, cu un atic de formă complexă, în stil modern. În clădirile laterale ferestrele şi uşa au un gol în segment de cerc, rezalitele sunt încununate cu câte un fronton triunghiular, clădirea din mijloc – are ferestrele rectangulare, cu o cornişă în segment de cerc, care formează o compoziţie unitară. Ancadramentele sunt sub forma de plintă. Toate trei clădiri sunt aduse la aceiaşi înălţime printr-o friză comună.

Faţadă
Bucureşti, 43Bucureşti, 41