Bucureşti, 41

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Bucureşti, 41
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. A fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Casa, ridicată în două niveluri, pe un plan rectangular, aliniată la linia roşie a străzii, a fost construită recent în locul unei case într-un parter. Faţadele au fost refăcute cu pierderea irevocabilă a decoraţiei plastice şi a aspectului autentic.

Faţadă
Bucureşti, 42 A,BBucureşti, 39