Bucureşti, 43

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Bucureşti, 43
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Datează de la începutul secolului al XX-lea, construită în stil eclectic.

Proprietatea imobiliară aparţinea negustorului Ignat Zverev. După cum reiese din anul 1915, conform datelor "Comisiei pentru locuinţe", era "O clădire din piatră, nefinisată, în două etaje, construită de Zemstvă pentru păstrarea grâului pentru armată"

Liter A. Clădirea este ridicată în două etaje, pe un plan rectangular, aliniată liniei roşii a străzii. Intrările în imobil aveau loc din partea curţii interioare, de pe o galerie. Faţada are 13 axe compoziţionale (două axe provin de la o construcţie adosată mai târziu), toate goluri de ferestre, care se deosebesc între ele – la parter în segment de cerc, la etaj – în arc în plin cintru, la parter fără ancadramente, la etaj – bolţari în pană, lateral – cu muluri. Etajul este despărţit de parter printr-un brâu cu denticule.

Liter B. O casă cu două etaje, construită pe linia roşie a străzii. Decoraţia plastică în stil eclectic, se rezumă la ancadramente, cornişă şi lesene între ferestre.

Faţadă
Bucureşti, 44Bucureşti, 42 A,B