Bucureşti, 15

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Bucureşti, 15
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

În 1903 negustorul Iţko Frenkel a împrumutat 22 000 ruble pentru ca în timp de un an să construiască, pe parcela care-i aparţinea, o casă cu două etaje, conform proiectului întărit de Uprava municipală în decembrie 1902. Probabil a fost construită între anii 1903–1904. În 1940 proprietari erau fraţii Rapoport.

Detaliile arhitectonice decorative ale faţadelor corespund procedeelor eclecticii cu reminiscenţe neoclasice de la începutul secolului al XIX-lea.

Este o clădire cu două etaje, construită pe un plan rectangular, cu faţada alungită aliniată şa linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie simetrică, cu şapte axe de goluri, dintre care în axa de simetrie se află golul intrării, în casa scării, în arc în plin cintru, deasupra se află golul uşii cu ieşire la balcon. Axa de simetrie este evidenţiată şi printr-un atic triunghiular, pe fundalul unui parapet de piatră. Părţile laterale ale faţadei sunt evidenţiate de două rezalite, soluţia arhitecturală a cărora nu diferă de restul faţadei.

Paramentul etajului este din tencuit neted, pe fundalul căruia se profilează detaliile în stil neoclasic, modelate din mortar – ancadramentele simple dominate de cornişele plate ale ferestrelor de la etaj şi Paramentul parterului decorat cu o imitaţie a rosturilor bosajelor orizontale, care trec în forma bolţarilor în partea superioară a uşii de intrare.

Faţada posterioară, unde se află intrarea secundară în clădire, este lipsită de elemente arhitecturale.

În ultimii ani, în urma privatizării şi ajustării la funcţia de unitate comercială a jumătăţii parterului din dreapta casei, arhitectura unei părţi a parterului, a fost modificată.

Faţadă
Bucureşti, 16 A,BBucureşti, 14 A,B