Bucureşti, 14 A,B

Casă de raport cu pasaj carosabil

Casă de raport cu pasaj comun şi prăvălie (denumire din Registru)
Bucureşti, 14 A,B; Liter ABucureşti, 14 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În 1885 Tudor Galaţan a vândut lui Grigore Ivanov o parte a proprietăţii sale imobiliare, aflată pe strada Podoliei, alcătuită din două case din lampaci. În 1901 Gr. Ivanov a vândut fratelui său, Fedor Ivanov, o casă construită din piatră şi un corp de casă. Reieşind din aceasta, se poate presupune, că ambele case au fost construite între anii 1885–1901, argumente servind descrierea caselor din 1915: "Două case într-un parter, orientate cu faţada spre stradă, alcătuite fiecare din patru odăi, o bucătărie şi cu 8 ferestre".

Detaliile arhitectonice decorative ale faţadelor corespund procedeelor eclecticii clasicizante din ultima treime a secolului al XIX-lea, ce corespunde datării documentare.

Casele sunt ridicată într-un nivel, pe un plan rectangular, aliniate liniei roşii a străzii. Faţadele au o compoziţie identică, amplasate simetric faţă de axa intrării în curte. Fiecare faţadă are o compoziţie simetrică, alcătuită din câte şase axe: patru goluri de ferestre şi câte două de uşă (una este astupată), formându-se un raport alcătuit din două ferestre cu o uşă în centru. Intrările sunt scoase în evidenţă prin atice de forme complexe, unite cândva prin parapet de metal (dispărut). Ferestrele rectangulare, sunt fără ancadramente, doar imitaţia buiandrugilor din bolţari în pană, cu evidenţierea celui central. Între golurile ferestrelor şi uşilor sunt pilaştri, care sprijină vizual antablamentul, alcătuit dintr-o friză cu denticule, cu golurile de aerisire ale spaţiului de sub acoperiş. Detaliile sunt puse în valoare prin culoare deschisă, contrastantă cu fundalul paramentului.

Faţadă
Bucureşti, 15