Bucureşti, 118

Casă individuală

Bucureşti, 118
Monument de arhitectură de însemnătate locală (valoarea naţională este contestată), introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

În luna martie 1870 Liubovi Alexandrovna Artamonovna, văduvă de general-locotenent a achiziţionat de la licitaţia publică a Dumei municipale un vast teritoriu, egal cu 1800 stânjeni pătraţi: 60 de stânjeni de-a lungul străzii Petru Movilă şi câte 30 stânjeni de-a lungul străzilor 31 August şi Bucureşti. La începutul secolului al XX-lea a fost construită din cărămidă de-a lungul străzii Bucureşti o casă într-un etaj, care consta din 10 odăi. Conform testamentului, confirmat la iulie 1910, această clădire, împreună cu vila, orientată cu faţada spre strada Petru Movilă, a fost dăruite Comitetului care avea grijă de orbi.

În 1940 este atestat drept sediul spitalului de ochi.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, ridicată pe un plan rectangular, cu faţada principală construită pe linia roşie a străzii.

Faţada principală are o compoziţie simetrică, alcătuită din nouă axe compoziţionale, dintre care opt sunt de goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat central, cu două rezalite laterale. Paramentul faţadei principale este în zidărie aparentă din piatră făţuită, cu detaliile cioplite şi includerea cărămizii roşii la ancadramentele ferestrelor. Intrarea, accentuată de un atic, are loc printr-un rezalit, mărginit de lesene, care trec în tumbele parapetului clădirii. Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe clasice.

Ferestrele sunt fără ancadramente, doar cu chenare simple în partea superioară, cu evidenţierea din cărămidă roşie a bolţarului central şi a capetelor de jos a ancadramentelor.

Partea superioară a pereţilor este încoronată cu o cornişă cu o friză netedă.

Faţadă
Bucureşti, 119Bucureşti, 117 A,B