Bucureşti, 117 A,B

Casă individuală

Demolat
Bucureşti, 117 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Casa a fost construită la începutul secolului al XX-lea, aparţinea Elenei Veitko, soţie de căpitan. Constă din patru odăi, cu bucătărie, şi alte dependinţe.

Arhitectura clădirii este similară casei str. Bucureşti, nr. 75 şi 99-B.

Faţada principală are o compoziţie simetrică, alcătuită din trei axe compoziţionale, dintre care două sunt goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat într-un rezalit în partea centrală. Uşa conduce în holul casei printr-o loggie în arc poligonal, dominată de un atic. Colţurile casei şi a rezalitului sunt evidenţiate prin denticule, continuate prin piloni în parapetul din panouri din piatră al clădirii.

Paramentul faţadei principale este în zidărie aparentă din piatră făţuită, cu detaliile cioplite din arsenalul stilului modern, cu reminiscenţe ale stilului eclectic: cornişa casei este conturată cu denticule, golurile rectangulare ale ferestrelor vaste sunt în partea superioară din bolţari. Decoraţia plastică este îmbogăţită prin panourile dispuse sub plitele de pervaz. În compoziţia casei este inclus zidul de incintă cu grilaj din fier forjat.


Bucureşti, 118Bucureşti, 108