Bernardazzi, 61

Atenansă în curte

Casă individuală cu atenansă în curte (denumire din Registru)
Bernardazzi, 61
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A aparţinut proprietăţii imobiliare cu nr. 59, fiind o atenansa, construită în adâncul curţii, unită printr-o anexă cu casa principală, aflată la colţul străzii. Probabil a fost construită între anii 1895 şi 1915, când stăpână era Elena Alexandrovna Derojinsky. S-a păstrat o descrierea sumară din 1915 "Casă de locuit, într-un parter, include 5 încăperi".

Planimetria este influenţată de casa populară cu 3 odăi, cu intrarea amplasată în centru, de unde are loc intrarea în odăile principale. Casa avea o intrare secundară, aflată în peretele lateral, care conducea la bucătărie, şi grupul sanitar.

Faţada casei a fost executată de un arhitect, rămas anonim, se presupune că ar fi fost A.I. Bernardazzi, care a mai construit pentru familia Derojinsky. Este în spiritul eclecticii, cu din stilizări istorice. Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră făţuită şi cu detalii cioplite din piatră. Compoziţia faţadei principale este asimetrică, cu patru axe, trei goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat în unul din golurile centrale. Colţurile faţadei principale sunt evidenţiate de două lesene, care în partea superioară a peretelui, încununată cu un fronton triunghiular, se transformă în turnuleţe octogonale cu o evazare sub forma şarafului minaretelor musulmane. Cornişa frontonului este conturată cu denticule stilizate, sub coamă – dotată cu un element vertical. Ferestrele sunt rectangulare, fără ancadramente, înscrise într-un contur ogival, cu timpanul plin. Sub ferestre panouri caracteristice arhitecturii eclectice. Intrarea în casă este umbrită de o copertină din tablă din fier cu console din fier forjat.


Bernardazzi, 62Bernardazzi, 60