Bernardazzi, 56

Casă individuală

Bernardazzi, 56
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Până în decembrie 1880 pe locul casei se găsea o clădire mică într-un etaj a proprietarului Karetnikov. La începutul secolului al XX-lea casa a intrat în posesia lui Bogosov Voscan Mihailovici.

În 1912 Uprava orăşenească a întărit proiectul construcţiei unei clădiri noi din piatră, arhitectul Hacikianţ. Construcţia casei a fost finisată în 1914. S-a păstrat descrierea casei din 1915: "Casă de locuit într-un nivel, construită din piatră, acoperită cu fier, constă din 6 odăi, bucătărie, baie, WC, două antreuri, şi o terasă din partea curţii interioare, astupată cu geamuri".

Arhitectura casei era în stil eclectic cu reminiscenţe neoclasice. Imobilul era alcătuit dintr-un parter, pe un plan rectangular, aliniat la linia roşie a străzii. Planul este caracteristic pentru începutul secolului al XX-lea, cu legătura dintre odăi în anfiladă şi intrarea în casă direct din stradă printr-un vestibul. În partea opusă străzii, casa avea o terasă, spre care era orientat salonul mare. Tot aici se afla intrarea secundară în casă, de unde se accedea în bucătărie şi în odăi. În interior se păstrau cămin şi sobe. Pe copertina de la intrarea în casă dinspre stradă erau incluse iniţialele alfabetului chirilic AK.

Faţada principală este din piatră făţuită, cu includerea cărămizii arse la nivelul parapetului. Avea o compoziţie asimetrică, cu un rezalit lateral, cu 7 axe, şase goluri de ferestre şi unul de intrare. Avea două atice, care evidenţiau volumul rezalitului şi intrarea în casă, incluse în parapetul clădirii, din tumbe cu grilaje din fier forjat cu un design artistic.

Interioarele au fost ajustate pentru funcţia de restaurant ("Ecuator"), în corespundere cu noua funcţie a fost modificată şi faţada casei.

Faţadă
Bernardazzi, 59Bernardazzi, 54