Anatol Corobceanu, 17

Casă individuală

Anatol Corobceanu, 17
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii documentare datează din 1902, când aparţinea lui Ivan Petrovici Roman. Descrierea casei din 1915: "Casă de locuit într-un etaj, construit din piatră pe mortar din var, conţine un apartament din şase camere, 11 ferestre, în demisol se află 2 odăi, pentru servitoare şi una pentru paznic". Din 1914 în această casă a locuit familia Radauţan, în 1940 proprietară fiind atestată Eufrosinia Rădăuţan.

Casă ridicată într-un parter, aliniată cu faţada lungă liniei roşii a strpăzii. În soluţia planimetrică şi compoziţia faţadei s-a reflectat orientarea retrospectivistă de la începutul secolului al XX-lea, cu elemente influenţate de modern. Faţada este asimetrică, cu o compoziţie din şase axe, dintre care cinci sunt goluri de ferestre şi unu de uşă, amplasată lateral spre stânga, unde într-un rezalit plat, se afla intrarea în curte. Paramentul este în zidărie aparentă cu detaliile cioplite, la rezalit în bosaje, şi cu casete cu o factură aspră din aşchii de piatră. Ferestrele, cu deschideri de dimensiuni variate, au ancadramente, o parte, dominate de cornişe triunghiulare, altele – de imaginea stilizată a unor gute (picături) ale ordinelor clasice. Faţada era încununată de un atic deasupra intrării.

Faţadă
Anatol Corobceanu, 19Anatol Corobceanu, 15