Anatol Corobceanu, 15

Casă individuală

Anatol Corobceanu, 15
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Casă de locuit, construită din piatră, într-un parter, aparţinea inginerului-tehnolog Iulian Levinscky, care între anii 1895–1898 a construit casa. Descrierea casei din 1898: "Corp de casă, într-un etaj, construit din piatră pe mortar din var, acoperit cu olane., conţine un apartament din trei camere, cu bucătărie şi un antreu, ferestre patru, uşi – 7, sobe 3". În 1940 proprietar era Serghei Sigescu.

Casa este contruită într-un parter, ridicată pe un plan rectangular, aliniat cu faţada principală liniei roşii a străzii. Soluţia planimetrică a casei şi compoziţia faţadei principale sunt caracteristice pentru stilul modernului raţional. Faţada principală are compoziţie asimetrică, cu două axe, un un grup din trei goluri de fereastre înguste, şi o uşă de intrare, aflată într-un rezalit, adâncită sub forma unui tambur deschis. Paramentl este tencuit neted, pe fundalul căruia se evidenţiază detaliile arhitectonice. Partea superioară a pereţilor este dominată de un parapet din piatră, întretăiat de un atic deasupra intrării. Lesene îngemănate mărginesc peretele faţadei şi rezalitul intrării.


Anatol Corobceanu, 17Anatol Corobceanu, 13 (colţ str. S. Lazo)