Alexei Mateevici, 85

Clădirea fostului gimnaziului pentru fete fondat de baronesa Iulia A. von Gheiking

Alexei Mateevici, 85; Vedere generalăAlexei Mateevici, 85; Întrarea centrală
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Clădirea a fost construită în anii 90 ai secolului al XIX-lea. Din 1892 a fost sediul gimnaziului pentru fete fondat de baroana Iulia A. von Gheiking, din 1918 a funcţionat liceul A. Donici. La sfârşitul anilor 30 a fost o parte componentă a liceului industrial. În perioada postbelică aici s-a aflat sediul Sovetului Comisarilor Norodnici ai RSSM, apoi – şcoala medie nr. 5.

Clădirea este construită în două etaje, ridicată pe un plan unghiular, cu o aripă alungită în adâncul parcelei. Clădirea gimnaziului a fost amplasată cu o retragere de la linia roşie a străzii, pentru crearea în faţa clădirii unei pieţete. Din cauza căderii reliefului spre stradă, partea anterioară a clădirii este ridicată pe un soclu înalt, dotat pentru acces cu o suită din trepte. Faţada principală are o compoziţie simetrică, soluţionată în spiritul clădirilor pentru instruire tineretului studios. Clădirea are un aspect monumental, faţada fiind dominată de un portic din patru coloane a ordinului doric, partea superioară a căruia prezintă un balcon, care întruneşte şi dubla funcţie de tribună în cazul festivităţilor şcolare. Arhitectura clădirii este în stil eclectic cu reminiscenţe neoclasice.

Planimetria este bazată pe sistemul de culoare, cu clasele aliniate de-o parte, orientate spre exterior, spre curtea interioară fiind orientate ferestrele culoarului. O scară cu trei rampe urca la etaj, iluminată printr-un gol de fereastră amplu, orientat spre curtea interioară. La etaj se aflau clasele, cu amplasarea identică celor de la parter, şi sala festivă, iluminată prin ferestre în arc în plin cintru, orientată spre stradă. La capătul opus al intrării se afla sala sportivă. Paramentul este tencuit, pe suprafaţa căruia se evidenţiază detaliile de arhitectură, ancadramente sub forma plintelor la ferestre şi uşi, cu lizene între ferestre. Partea superioară a pereţilor este dominată de o friză netedă, deasupra căreia se află un parapet plin din piatră.

Faţadă
Alexei Mateevici, 86Alexei Mateevici, 84