Alexei Mateevici, 86

Clădirea fostului pavilion al Expoziţiei Agricole din 1903

Demolat

Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează din anul 1903, construită în stil eclectic, cu o slabă influenţă a monumentului antic "Turnurilor vânturilor" din Athena.

Este o clădire hexagonală, care prezintă o singură încăpere, acoperită cu un acoperiş piramidal, în care conduc cu trei intrări sub forma porticurilor, care divizează prin înălţimea lor pereţii în două registre. Spaţiul central era iluminat prin ferestre dispuse în partea superioară a pereţilor. Colţurile registrului de jos al clădirii sunt dotate cu contraforturi. După pierderea funcţiei sale, arhitectura clădirii a fost modificată prin închiderea porticurilor cu zidărie.


Alexei Mateevici, 87Alexei Mateevici, 85