Alexei Mateevici, 71

Edificiu pentru funcţii sociale

Alexei Mateevici, 71
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează de la începutul secolului al XX-lea

În vara anului 1899 farmacistul Nicolai Iakovlevici a achiziţionat un sector teren pentru a construi pe el o fabrică de spirt. La 9 august acelaşi an, proiectul cădirii pentru laboratorul chimic pentru pregătirea parfumului, săpunului, şi a apelor minerale artificiale, a fost confirmat de către Comisia de construcţii a Upravei Guberniale. Clădirea era din piatră, acoperită cu fier. Peste câţiva ani acest laborator a fost reconstruit pentru fabrica de spirt. În lista întreprinderilor industriale a oraşului Chişinău, alcătuită în 1904 de către Comisia de Construcţii, sub numărul 31 este indicat "Fabrica de spirt a lui Bongardt, lucrători 8, capital pe venit anual – 41900 ruble, venit anual 5400".

Liter A. Clădirea, construită în două etaje, pe un plan rectangular, este aliniată liniei roşii a străzii. În anii celui de al doilea război mondial a fost deteriorată, fiind reconstruită pe acelaşi loc, cu repetarea decoraţiei plastice a faţadelor, dar cu ajustarea planimetriei pentru o casă de locuit cu apartamente. Faţada principală are o compoziţie simetrică, cu 11 axe, toate goluri de ferestre, grupate în trei grupe: central cu trei axe, şi lateral – câte patru, pentru fiecare parte fiind selectate anumite elemente decorative. Decoraţia plastică este tributară eclecticii: ancadramente în bosaje, buiandrugi cu bolţarii în pană, panouri sun pervazuri. Acoperişul casei este înalt, cu streaşina largă.

Liter B. Este un corp de casă, ridicat într-un etaj, pe plan unghiular, amplasat în fundul curţii. A fost construită în stil eclectic, cu decoraţia plastică eclectică: ancadramente la ferestre, cu evidenţierea cheii de boltă.

Faţadă
Alexei Mateevici, 72 (adresa veche Alexei Mateevici, 74)Alexei Mateevici, 70