Alexei Mateevici, 70

Casă individuală

Alexei Mateevici, 70
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, la propunerea Primăriei.

Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea.

La 25 octombrie 1890 soţia asesorului colegial Alecsandra Lemeni-Makedon, născută Kropownitzky a vândut asesorului colegial Iacob Kiatsky un loc viran, orientat spre străzile actuale Mateevici, Cibotari şi Kogălniceanu, cu o suprafaţă de 1162,5 stânjeni pătraţi, obţinut prin actul din 23 octombrie 1890, împreună cu o livadă de pomi fructiferi, beci din piatră şi o fântână. În 1897 acest teren a fost divizat în două proprietăţi, dintre care cel orientat spre Mateevici i-a revenit moştenitorului acestuia, lui Mihail Iacovlevici Kiatsky, secretar al zemstvei guberniale. În anul 1902 a vândut casa, alcătuită dintr-un parter, nepoatei sale, minorei Natalia Grigorievna Kiatsky, căreia îi aparţinea şi în anul 1940.

Proprietatea imobiliară, este o variantă a conacului urban, cu o grădină din pomi fructiferi, o casa de locuit, anexe, dependinţe, remiza de trăsuri, grajd, etc. Casa, rectangulară în plan, alungită în adâncul grădinii, este amplasată cu o retragere de la linia roşie a străzii, este alcătuită dintr-un parter, cu arhitectura în stilul eclecticii cu reminiscenţe ale clasicismului. Legătura dintre încăperi este în anfiladă circulară, dominată de tradiţiile casei populare, cu holul în centru. În partea posterioară a casei, unde se află dependinţele, se află două intrări de serviciu.

Faţada principală reflectă divizarea planimetrică a casei, având o compoziţie simetrică, în axă, într-un rezalit cu pilonii în bosaje, fiind amplasată intrarea principală. Lesenele laterale sunt şi ele tratate cu bosaje.

Un zid de incintă, din soclu cu grilaj din fier, izolează terenul casei de stradă, întrerupt de portiţa din fier, amplasată în axa intrării în casă, şi de poarta intrării, amplasată lateral.


Alexei Mateevici, 71Alexei Mateevici, 69 A,B