Alexei Mateevici, 63 A

Casă individuală

Alexei Mateevici, 63 A
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează de la începutul secolului al XX-lea.

Este o casă într-un parter, ridicată pe un demisol înalt, construită pe plan alungit în adâncul parcelei, aliniată la linia roşie a străzii. Compoziţia casei este alcătuită din cinci axe, dintre care patru sunt goluri de ferestre şi unu gol de uşă, amplasat lateral într-un rezalit (azi astupat cu zidărie), dominat de un volum sub forma de portal. Ferestrele rectangulare au ancadramente, în componenţa cărora intră motivul florii de piatră. În partea superioară a pereţilor se află o friză cu golurile de aerisire ale podului. Pilonii rezalitului intrării sunt modelaţi cu bosaje. Proprietatea era izolată de stradă printr-un zid de piatră, cu factură aspră, în partea superioară cu o imitaţie de denticule, care a servit drept perete pentru o construcţie apărută ulterior.

Faţadă
Alexei Mateevici, 64Alexei Mateevici, 62