Alexei Mateevici, 64

Casă individuală

Alexei Mateevici, 64
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează de la începutul secolului al XX-lea, construită în stil eclectic. În 1944 proprietari erau P. Şi N. Stoianov.

Clădirea este ridicată pe un plan rectangular, alungit în adâncul parcelei, aliniată la linia roşie a străzii, construită într-un parter, cu un demisol în curte, în partea căderii reliefului. Planul conţinea cinci odăi, trei, dinspre stradă, legate în anfiladă, două, în partea opusă a planului – printr-un culoar, unde se aflau şi instalaţiile sanitare. În partea laterală a planului, orientată spre curte s află o galerie, de pe care are loc intrarea de serviciu în camere. În subsol se afla bucătăria şi dependinţele.

Faţada casei este în zidărie aparentă, din piatră făţuită, din care sunt lucrate detaliile în spirit eclectic cu reminiscenţe neoclasice. Compoziţia este subordonată la trei axe, două goluri de ferestre şi un gol de uşă, amplasat lateral, spre dreapta. Intrarea este evidenţiată printr-un portic angajat, cu semicoloanele ordinului doric, încununat de un fronton triunghiular, proiectat pe fundalul unui atic rectangular, inclus în parapetul din grilaj de fier şi tumbe de piatră.

Faţadă
Alexei Mateevici, 65Alexei Mateevici, 63 A