Alexei Mateevici, 62

Casa arhitectului Gh. Cupcea

Alexei Mateevici, 62
Monument de arhitectură şi istorie de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Datează de la începutul secolului al XX-lea, construit după proiectul proprietarului, arhitectului civil Gheorghe Cupcea, consilier titular. În 1940 proprietar este atestat arhitectul Gh. Cupcea.

Este o casă construită dintr-un parter, amplasată pe linia roşie a străzii, dar unde, din cauza intersecţiei sub un unghi ascuţit cu strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, între stradă şi frontul construit s-a format un scuar triunghiular. Casa are un plan în formă de careu, formă la care s-a ajuns treptat, cu orientarea spre curtea interioară, aflată spre sud de clădire. Iniţial casa avea patru odăi, grupate în aripa aliniată străzii, legate în anfiladă circulară, dependinţele aflându-se în partea orientată spre curte: bucătăria, spălătoria, baia. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, atât amplasării laterale a holului intrării, cât şi formei poligonale a bovindoului salonului, în partea opusă. Compoziţia este cu cinci axe, dintre care patru goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat lateral spre dreapta. Holul comunică cu odăile şi terasa formată în continuarea accesului. Paramentul este din zidărie aparentă, cu detalii cioplite în spiritul arhitecturii eclectice. Intrarea are loc printr-un portic cu două coloane ale ordinului doric, care susţin un atic în trepte, forme arhitectonice folosite şi la decoraţia plastică a bovindoului. Casa are un parapet din piatră, în componenţa căruia intră şi aticul intrării. Curtea este împrejmuită cu un zid din piatră, cu poarta soluţionată în acelaşi spirit cu arhitectura casei.

Faţadă
Alexei Mateevici, 63 AAlexei Mateevici, 61