Alexei Mateevici, 47

Casa lui Kurtz

Alexei Mateevici, 47
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Casa a fost construită la începutul secolului al XX-lea, în stil eclectic cu influenţa modernlui. A apărut lângă fabrica de bere a Sofiei Rapp, aflată în adâncul curţii, unde se afla şi o întreprindere de ape minerale. În lista întreprinderilor industriale ale oraşului Chişinău, alcătuit în 1904, se indica fabrica de bere şi de ape minerale, care erau arendate de fraţii Kelt şi Kurtz. Aici lucrau 14 lucrători, pe an fabrica avea un capital de 28 mii ruble producţie. În 1940 este indicată că aparţinea moştenitorilor familiei Curţz. În anii postbelici în această casă a locuit arhitectul oraşului Robert Evghenievici Kurtz.

Casa este ridicată pe un plan rectangular, alcătuită dintr-un parter şi un demisol în partea orientată spre stradă, aliniată la linia roşie a străzii. A apărut mai târziu de clădirea vecină, din care cauză are planul cu abateri de la forma pur rectangulară. Are un plan caracteristic pentru casele în stil eclectic de la cumpăna secolelor XIX-XX, cu holul amplasat central, în care se află treptele de urcare la cota parterului, şi odăile dispuse în anfiladă circulară. Subsolul repetă planimetria parterului, cu unele încăperi date în arendă pentru unităţi comerciale, cu intrarea direct din stradă. Faţada are o compoziţie simetrică, din cinci axe, patru goluri de ferestre şi un gol de uşă, amplasat în axă. Paramentul din zidărie aparentă, cu blocurile de piatră alternate după două nuanţe în sistemă de şah. Decoraţia plastică cu elemente specifice stilului modern, concentrate lângă golul intrării şi la colţurile faţadei.

Faţadă
Alexei Mateevici, 50Alexei Mateevici, 46