Alexei Mateevici, 50

Casă individuală

Alexei Mateevici, 50
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În iunie 1898 Prohor Ghilearovici a vândut asesorului de colegiu Maximilian Starinsky curtea cu construcţii vechi, care se aflau în interiorul ei. Peste un an, în 1899, M. Starinschii a construit o casă nouă în stil eclectic cu elemente influenţate de modern. În 1940 proprietar era Teodor Rudiev.

Casa este construită din piatră, alcătuită dintr-un parter ridicat pe un demisol, format din partea curţii interioare din cauza căderii reliefului. Planimetria este simplă, influenţată de tradiţia casei populare, cu patru camerele, dispuse de o parte şi alta a holului, amplasat central, cu o intrare din partea curţii, simetrică celei dinspre stradă. Faţada are o compoziţie simetrică cu cinci axe, din care patru sunt goluri de ferestre şi unul al uşii de intrare, amplasată într-un rezalit, sub forma unui portal. Efectul artistic este asigurat de utilizarea pietrei de diferită factură în paramentul neted, din piatră făţuită a faţadei principale, pe fundalul căreia se evidenţiază piatra spartă, aspră, dispusă sub forma unor frize, bandouri, chenare, etc. Portalul intrării a fost inclus în parapetul clădirii, executat n întregime din piatră.

Casa a păstrat elemente de furnitură metalică executate artistic.

Faţadă
Alexei Mateevici, 52Alexei Mateevici, 47