Alexei Mateevici, 31 A,B

Casă individuală cu atenansă în curte

Alexei Mateevici, 31 A,B; Liter AAlexei Mateevici, 31 A,B; Liter B
Monument de arhitectură şi artă de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

A fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea. La începutul secolului al XX-lea în această clădire locuia cetăţeana de onoare prin ereditare a oraşului Alexandra Savişna Ivanova, care a acordat 40,000 ruble pentru construcţia bisericii Alecandru Nevschi de pe teritoriul clinicii de psihiatrie Costiujeni. Iniţialele proprietarei se păstrează pe globul din lemn al uşii de intrare.

Literul A. Este o clădire din piatră, ridicată într-un etaj, construită pe un plan unghiular, cu aripa principală alungită de-a lungul liniei roşii a străzii. Planimetria este specifică sfârşitului secolului al XIX-lea, cu accesul principal amplasat lateral şi legătura în anfiladă a odăilor. În interioare s-au păstrat instalaţiile sistemei vechi de încălzire: o sobă şi un cămin din teracotă, ambele preţioase elemente de decoraţie plastică. Casa are o intrare din curte, comună şi pentru aripa secundară.

Compoziţia faţadei principale este asimetrică cu opt axe, şapte de ferestre şi unul de uşă, amplasat lateral. Este realizată în zidărie aparentă, din piatră făţuită, din care sunt cioplite detaliile specifice stilului eclectic pe baza stilului clasicist. Intrarea este sub forma unui portic, amplasat într-un rezalit, mărginit de pilaştri ordinului doric, dominat de un atic, ferestrele au ancadramente din pilaştri ordinului ionic, pereţii în partea superioară sunt conturaţi cu o friză în care se află golurile de aerisire ale podului.

Literul B. Este un corp de casă alungit, construit într-un etaj, destinat pentru a fi dat în chirie. Faţada principală are paramentul din piatră aspră, pe fundalul căruia se evidenţiau elementele din piatră făţuită neted. În partea se află golurile de aerisire ale podului, în forme specifice stilului eclectic.

Faţadă
Alexei Mateevici, 33Alexei Mateevici, 29