Alexei Mateevici, 109

Casa medicului Anatol Dumitru Koţovsky

Alexei Mateevici, 109
Monument de istorie, arhitectură şi de artă, de valoare naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Casa a fost construită la începutul secolului al XX-lea. A aparţinut lui Anatol Dumitru Koţovsky, medic psihiatru (1864–1937), doctor în medicină, director al spitalului de psihiatrie din Costiujeni (între anii 1898–1916). În 1940 casa aparţinea lui Constantin Stiloş.

Casa are un plan rectangular, aliniată la linia roşie a străzii, construită într-un nivel, ridicată pe un subsol, care repetă planul parterului. Faţada principală, are şapte axe de goluri – câte trei ferestre de o partea şi alta a golului de uşă amplasat în axă, dar compoziţia casei se caracterizează printr-o disimetrie a formelor arhitecturale şi a decorului plastic.

Clădirea este realizată în piatră, cu paramentul tencuit neted, pe fundalul cărora se evidenţiază detaliile în forme neogotice. Compoziţia se împarte în trei zone, corespunzător structurii spaţiale a casei – partea centrală cu holul intrării, în stânga – salonul şi în dreapta – cabinetul. Partea superioară a peretelui este încununată cu un atic, care în partea dreaptă trece într-un coronament crenelat sub aspectul unui turn cu imitaţie de maşicule, iar în partea stângă – coronamentul este alcătuit din turnuleţe de colţ. Cornişa casei este alcătuită dintr-un brâu decorativ, stilizat cu o tentă de modern. Golurile de ferestre şi uşi, în partea superioară sunt decorate cu arhivolte din bolţari, cu o arcuire ogivală în exterior, completate cu forme decorative gotice. Din acelaşi arsenal al gândirii moderne fac parte şi brâele care despart partea rectangulară a ferestrelor de partea timpanului în arc în plin cintru. În cinci ferestre se află câte o rozască gotică, iar în a şasea, corespunzătoare cabinetului din dreapta, un blazon de tip german cu câmpul gol, divizat de o bară oblică.

Casa a fost unificată prin colorit cu cele două aflate la stânga sa, toate aparţinând ambasadei americane, ceia ce este în detrimentul arhitecturii edificiilor. Aceste trei case, monumente istorice, aveau faţadele în zidărie aparentă, cu detaliile cioplite cu măiestrie în piatră. Acoperirea lor cu vopsea a condus la schimbarea aspectului lor caracteristic pentru arhitectura locală a Chişinăului.


Alexei Mateevici, 111Alexei Mateevici, 107