Alexandru Hâjdău, 93

Casă de raport

Casă de raport cu prăvălie (denumire din Registru)
Alexandru Hâjdău, 93
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău. Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, cu faţadele decorate în stil eclectic.

Casă de locuit, ridicată pe un demisol înalt, rectangulară în plan. Intrarea, mărginită de pilaştrii ordinului doric, este amplasată asimetric, la colţul clădirii. accentuată de un fronton circular cu tumbe laterale. Decorul plastic este alcătuit din arsenalul neoclasicismului : o cornişă cu friză, ancadramentele simple sub forma de plintă a ferestrelor rectangulare, cu evidenţierea cheii de boltă. Sub ferestre panouri rectangulare, pervazul cu muluri este susţinut de console.


Alexandru Hâjdău, 122Alexandru Hâjdău, 71