Alexandru Hâjdău, 71

Casă de raport cu pasaj comun

Alexandru Hâjdău, 71
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău. Datează in a doua jumătate a secolului al XIX-lea (datarea din registru sfârşitul secolului al XIX-lea este negată), cu faţadele decorate în stil eclectic.

Este o clădire de locuit, ridicată în două etaje, amplasată la colţul cartierului mărginit de străzile Alexandri şi Alexandru Hâjdău. În urma trasării străzii Alexandri, care a tăiat din clădirile din vecinătatea sa din stânga, casa de raport a devenit clădire de colţ, ruptă din fondul construit perimetral. Este construită din piatră de carieră. Planul casei este rectangular, ocupând întreaga lăţime a parcelei, pentru acces în curte fiind rezervat în axa de simetrie a casei, un gang de trecere.

La parter se aflau câte o locuinţă de o parte şi alta a gangului. Accesul la etaj este pe o scară exterioară din partea curţii interioare, care urcă la o galerie susţinută de stâlpi de lemn. Aici se aflau trei apartamente, cu intrarea dintr-un vestibul comun.

Faţada principală orientată spre strada Hâjdău, are o compoziţie simetrică, cu nouă axe, câte patru goluri rectangulare de ferestre de o parte şi alta a gangului de trecere, căruia la etaj îi corespund două ferestre în arc. Capetele faţadei şi partea centrală a clădirii care încorporează gangul de trecere, sunt evidenţiate prin lesene din bosaje cu imitarea asizelor din piatră. Gangul de trecere este în segment de arc cu cheie de boltă. Ferestrele sunt fără ancadramente.

Faţadă
Alexandru Hâjdău, 93Alexandru Hâjdău, 68