Alexandru Hâjdău, 68

Casă de raport cu pasaj comun

Alexandru Hâjdău, 68
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează de la jumătatea secolului al XIX-lea, cu faţadele decorate în stil eclectic.

Clădirea, construită într-un nivel, ridicată pe un soclu înalt, aliniată liniei roşii. Faţada principală, orientată spre strada A. Hâjdău, are o compoziţie simetrică, alcătuită din două corpuri de case, unite printr-un gang carosabil. Fiecare din ele are câte opt axe de simetrie, goluri rectangulare de ferestre. S-a păstrat decoraţia plastică a aripei din dreapta, care denotă o arhitectură neoclasică cu implicaţie eclectică. Ancadramentele golurilor ferestrelor sunt simplă ramă lată, sub pervaz – un decor plastic bastard. În partea superioară pereţii sunt finisaţi printr-o cornişă de origine neoclasică. Din partea curţii interioare, clădirea avea galerii pe stâlpi din lemn.

Faţadă
Alexandru Hâjdău, 71Alexandru Hâjdău, 37