Alexandru Hâjdău, 37

Casă individuală

Alexandru Hâjdău, 37
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează de la jumătatea secolului al XIX-lea, cu faţadele decorate în stil eclectic.

Este o casă de locuit construită într-un etaj, amplasată perpendicular frontului construit al străzii. Spre stradă este orientată cu faţada laterală, cu o compoziţie din trei axe de goluri de ferestre, intrarea în casă este din curte. În jurul ferestrelor rectangulare, alungite, sunt ancadramente cu o cheie de boltă. Acoperişul în două pante formează un fronton triunghiular pe faţada laterală, mărginit de muluri. Colţurile casei sunt evidenţiate prin pilaştri cu caneluri, care sprijină cornişa proeminentă cu muluri clasiciste. Intrarea în curte are loc printr-o poartă din lemn în forme tradiţionale populare, care constă din trei piloni, ce delimitează poarta mare cu două canaturi de portiţa. Pilonii au coronamente specifice arhitecturii de piatră, iar canaturile sunt traforate în spirit popular, dominate de un acoperiş în două pante cu streaşină.


Alexandru Hâjdău, 68