Alexandru Hâjdău, 122

Conac urban

Alexandru Hâjdău, 122
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea, cu faţadele decorate la sfârşitul secolului al XIX-lea în stil eclectic.

Clădire de locuit, ridicată pe un demisol înalt, are un plan uşor trapezoidal, înscrisă în frontul perimetral al străzii. Parcela de pământ a proprietăţii imobiliare are o configuraţie complexă, neregulată, rezultat al sistematizării urbane şi de înstrăinare a unor porţiuni de teren şi de aderare ale altor sectoare.

Planimetria casei se bazează pe tipul casei populare, cu accesul din partea curţii interioare. Demisolul şi etajul aveau planuri identice. La etaj conduce o scară exterioară, care trece într-o galerie pe stâlpi din lemn, de unde are acces în holul, amplasat central. Din hol, au loc intrările în patru camere.

Faţada principală are cinci axe de goluri de ferestre rectangulare. Ferestrele au ancadramente plate, care continuă în partea superioară în cornişe rectilinii, cu o scafă plastică, susţinută de console decorative cu forme vegetale. Parterul este separat de demisol printr-un brâu din panouri amplasat sub pervazurile unite ale ferestrelor. În partea superioară pereţii au o cornişă simplă cu o friză dintr-o plintă. Casa este acoperită cu un acoperiş simplu în patru pante.

Faţadă
Alexandru Hâjdău, 93