31 August 1989, 97 (colţ str. M. Eminescu)

Casă arhitectului M. Serotinschi

31 August 1989, 97 (colţ str. M. Eminescu)
Monument de arhitectură şi istorie de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

Prima atestare datează din 1872, când aparţinea lui F. Kogan. În 1873 această proprietate a fost cumpărată de soţia assesorului de colegiu Anna Seroţinsky, mama arhitectului Mihail Seroţinsky. Vechile construcţii sunt demolate, şi în 1880 sunt construite o casă nouă amplasată la colţul cartierului şi un corp de casă secundar, aliniat la linia străzii 31 August. Autorul proiectului, posibil M. Seroţinsky.

În 1940 proprietar este atestat Albert Roitman.

Este o clădire, construită la colţul cartierului, alcătuită din două case, ridicate într-un parter, cu planul unghiular, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor Mihai Eminescu şi 31 August 1989.

Literul A. Casa de la colţul cartierului. Are faţada orientată spre strada Mihai Eminescu, simetrică, flancată de două rezalite cu frontoane triunghiulare, şi patru axe, toate goluri de ferestre. A fost modificată prin închiderea ferestrei din rezalitul drept cu zidărie. Faţada orientată spre strada 31 August are o compoziţie asimetrică, cu cinci goluri de ferestre şi unul de uşă cu un rezalit lateral, în care se afla uşa de acces, orientată spre intrarea în curte. Şi această faţadă a fost modificată: uşa a fost înlocuită cu o fereastră, iar fereastra medie a fost prefăcută în uşă de acces.

Paramentul faţadei principale este tencuite neted cu detaliile evidenţiate printr-o nuanţă mai deschisă. Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe clasice. Ferestrele au ancadramente, cu chenare simple cu evidenţierea bolţarului central, sprijinite pe plite de pervaz, cu panouri şi nişe sub plita de pervaz. Partea superioară a pereţilor este încoronată cu o cornişă cu friză netedă, despărţit printr-un brâu simplu, alcătuit dintr-o plintă, susţinută de pilaştri ordinului doric cu capitelul din ionice ovoidale.

Literul B. Este o clădire într-un parter, alipită de casa din colţ, păstrată într-o stare amputată – o parte a casei a fost demolată în timpul construcţiei clădirii cu două etaje din vecinătatea stângă. Au rămas cinci axe, dintre care este io uşă de intrare. Planimetria casei a fost modificată, iniţial reprezenta biroul de proiectare a arhitectului M. Seroţinsky.

Faţadă
31 August 1989, 100 (colţ str. P. Movilă)31 August 1989, 95