31 August 1989, 100 (colţ str. P. Movilă)

Conac urban

Conacul urban al principesei Ghica Comăneşti (denumire din Registru)
31 August 1989, 100 (colţ str. P. Movilă)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

În toamna anului 1870 Uprava a eliberat o adeverinţă assesorului de colegiu Vasilii Kucikov, pentru achiziţionarea unui lot viran egal cu 600 stânjeni pătraţi, obligat să construiască casă în timp de cinci ani.

În 1875 a apărut prima construcţie – casa secundară. Mai târziu proprietari ai acestei case au devenit nobilul Leonard, negustorul Polentreer, iar din 1880 până în 1913 – Izrail Micinik, care în această perioadă a construit casa cu 10 odăi, ridicată într-un parter pe un demisol.

În 1940 proprietar era doctorul A. Mureşanu.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor.

Faţadele principale au o compoziţie simetrică. Faţada principală este orientată spre strada Petru Movilă, este alcătuită din cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt de goluri de ferestre şi de uşă, amplasată central.

Paramentul faţadei principale este tencuit neted cu detaliile modelate. Intrarea printr-un portic cu două coloane, ridicate pe postamente, încununat cu un fronton în segment de arc. Intrarea este integrată prin atablament comun cu ferestrele vecine, evidenţiate pe un fundal şi flancate de pilaştrii ordinului doric. Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul arhitecturii renaşterii.

Ferestrele au ancadramente cu "urechi", continuate până la soclu cu includerea panourilor decorative sub plita de pervaz şi dominate de frontoane în segment de cerc, similare porticului intrării. Partea superioară a pereţilor este terminată printr-o friză netedă şi o cornişă, forma căreia a fost simplificată.

Faţadă
31 August 1989, 10231 August 1989, 97 (colţ str. M. Eminescu)