31 August 1989, 95

Vilă urbană

31 August 1989, 95
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe. A fost construit în anii 30 ai secolului al XX-lea. În 1940 aparţinea doctorului Constantin Şapocikin. Arhitectura este în spiritul stilului neoromânesc.

Este o clădire alcătuită dintr-un etaj ridicată pe parter, cu planul rectangular, aliniată cu faţada principală la linia roşie a străzii. Faţada are o compoziţie asimetrică, pitorească prin lipsa de simetrie şi a echilibrului volumelor, fiecare cu acoperiş înalt propriu în pante cu învelitoare din olane. Paramentul faţadelor este în zidărie acoperită cu o tencuială de culoarea naturală a cimentului, cu detaliile modelate. Faţada este înviorată de volumul balconului minuscul, cândva mărginit de coloane joase, azi închis cu geamuri, şi a unui bovindou. Intrarea este umbrită de o copertină sub forma unui acoperiş mic în pante, cu învelitoare din olane.

Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul arhitecturii populare şi medievale. Ferestrele sunt fără ancadramente, doar cornişe rectilinii orizontale, cu învelitoare din olane şi nişe sub plita de pervaz a ferestrei şi în îngrădirea balconului.

Partea superioară a pereţilor este terminată printr-o friză cu o cornişă.

Faţadă
31 August 1989, 97 (colţ str. M. Eminescu)31 August 1989, 93 A,B