31 August 1989, 87

Casă de raport pentru 2 apartamente

31 August 1989, 87
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

În 1888 Sofia Mironovna Lev din Odesa a achiziţionat două sectoare de pământ virane, de la nobilul Eugeniu Elliat şi negustorului Manuil Gukovsky, aflate la colţul cartierului, mărginite de străzile actuale 31 August şi V. Alexandri, şi le-a unit într-o proprietate. Între anii 1888–1891 a construit două case într-un parter. Arhitectura este în stil eclectic. În 1940 proprietar era Frima Cornberg.

Este un complex de clădiri, care ocupă colţul cartierului, dintre care casa de raport prezintă o valoare arhitecturală.

Casa este construită într-un parter, cu faţada aliniată străzii 31 August 1989. Faţada este simetrică, cu opt axe, dintre care şase sunt ferestre şi două intrări. A fost concepută pentru două locuinţe, cu intrările principale din stradă, prin două porticuri (astăzi înlocuite cu câte o fereastră), amplasate lateral. Porticurile sunt cu doi pilaştri ai ordinului ionic, ridicaţi pe postamente. Un pilastru similar celor de la porticuri a fost instalat în axa de simetrie a faţadei, indicând separarea clădirii în două apartamente, Ferestrele au ancadramente-plinte, în componenţa cărora intră cornişele rectilinii şi plitele de pervaz cu panouri.

Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră făţuită, din care sunt cioplite şi detaliile.

Faţadă
31 August 1989, 93 A,B31 August 1989, 85