31 August 1989, 85

Casă individuală

Casă de raport (denumire din Registru)
31 August 1989, 85
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii datează din 1872, când casa într-un parter aparţinea secretarului de colegiu Gromaţky, iar din 1872 – consilierului de stat Iosif Iacovlevici Belen-de-Ballu. A fost construită în jumătatea a doua la secolului al XX-lea (datarea cu începutul secolului al XX-lea este contestată).

Este o casă, construită într-un parter, rectangulară în plan, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii, cu arhitectura eclectică.

Faţada principală are o compoziţie asimetrică, alcătuită din şase axe compoziţionale, dintre care cinci sunt goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasată lateral, spre stânga, unde se afla poarta de acces în curte. Intrarea are loc printr-un portic, cu doi pilaştri ai ordinului doric care susţin un fronton triunghiular, modificat într-un atic. Detaliile arhitectonice ale faţadei principale, tencuită neted, sunt din arsenalul arhitecturii clasice.

Ferestrele rectangulare au ancadramente, cu chenare simple, dominate de cornişe sub forma frontoanelor sarcofagelor romane. Partea superioară a pereţilor este terminată printr-o friză netedă şi o cornişă.

Faţadă
31 August 1989, 8731 August 1989, 83