31 August 1989, 83

Casă individuală

31 August 1989, 83
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

Casa a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. A fost proprietatea Casei de rugăciuni a orientării unite a bisericilor ortodoxe şi cea de rit vechi rusă, cumpărată în acelaşi an cu fondarea acesteia, în anul 1903.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada principală aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie simetrică, alcătuită din trei axe compoziţionale, toate de goluri de ferestre, cu accesul în casă din direcţia curţii interioare.

Paramentul faţadei principale este tencuit neted. Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe clasice.

Ferestrele au ancadramente cu chenare simple, sprijinite pe o plită comună de pervaz cu bolţarul central evidenţiat, şi nişe de forme circulare şi rectangulare. Colţurile clădirii sunt evidenţiate prin panouri în nişe, cu o arcatură în partea superioară, mărginite de lesene, care trec în friza de sub cornişă. Un tor desparte parterul de demisol.


31 August 1989, 8531 August 1989, 78 A