31 August 1989, 32

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
31 August 1989, 32
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Casa a fost deteriorată în timpul celui de al doilea război mondial, când a pierdut partea superioară a pereţilor.

Are planul rectangular, aliniat la linia roşie a străzii. După aplicarea lucrărilor de reconstrucţie a faţadelor şi interioarelor, au fost unificate într-o singură cheie artistică două case, a doua de la proprietatea vecină cu nr. 34.

Faţada rezultată are o compoziţie simetrică, alcătuită din două case cu compoziţie asimetrică, fiecare cu câte patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat lateral, fiecare spre poarta de acces în curtea sa. Intrările de onoare sunt din partea străzii prin logii rectangulare (iniţial – în arc în plin cintru), aflate în rezalite, mărginite de pilaştri cu câte un striu central. Ferestrele au ancadramente-plintă. Partea superioară a pereţilor este fără terminaţia inerentă. Rezalitele au obţinut un acoperiş din lemn, cu două pante repezi, impropriu unei arhitecturi urbane

Complexul de clădiri nu prezintă valoare arhitecturală.

Faţadă
31 August 1989, 3331 August 1989, 30