31 August 1989, 30

Casă de raport cu pasaj comun

31 August 1989, 30; Liter A31 August 1989, 30; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

În 1900 Haia Milgrom a cumpărat de la licitaţia publică o proprietate care aparţinuse Elenei Voronova şi Trofim Soloviov, alcătuită dintr-o casă, atenansă şi o curte, din partea de nord se mărginea cu şcoala de meserii. În 1940 aparţinea lui Teodor Orlov.

Este o casă de raport, construită într-un nivel, alcătuită din două clădiri ridicate pe un demisol înalt, pe planuri rectangulare, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii.

Faţadele principale au o compoziţie asimetrică, alcătuite din câte patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt de goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat lateral, spre axa de simetrie, care trece prin poarta de acces în curte. Paramentul faţadei principale este în zidărie aparentă din piatră spartă, cu fracţie mică şi aspră, pe fundalul căruia se evidenţiază detaliile cioplite: ancadramente, friza, lesenele de colţurile clădirii, etc. Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe ale stilului neoclasic, influenţat de curentul modern. Partea superioară a pereţilor este terminată printr-o friză, care include ferestrele îngemănate de aerisire ale podului. Ferestrele de la parter au ancadramente, care un fac corp comun cu ferestrele demisolului, dominate de cornişe rectilinii, cu panouri şi nişe sub plita de pervaz. Intrarea este printr-un rezalit plat, mărginit de pilaştri cu câte un striu central, accentuată de un atic în trepte, care făcea parte din parapetul din fier (dispărut) al acoperişului.

Faţadă
31 August 1989, 3231 August 1989, 27