31 August 1989, 27

Casă individuală

Casă individuală şi edificiu pentru funcţii sociale (denumire din Registru)
31 August 1989, 27; Liter A31 August 1989, 27; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

În 1879 Dumitru Smirnov a cumpărat o casă într-un etaj, acoperit cu şindrilă, îl demolează şi pe locul lui construieşte în 1881 o casă nouă din piatră. S-a păstrat descrierea casei din 1904: "Casă de piatră, acoperită cu tablă, cu 4 camere, tindă şi magazie, înaltă de 3 stânjeni, din partea curţii 4 arşini, este încălzită cu două sobe".

Este o casă de locuit, alcătuită dintr-un parter, ridicată pe un soclu înalt, cu planul unghiular, aliniat la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, alcătuită din şase axe compoziţionale, dintre care cinci sunt de goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată lateral, spre stânga, unde se afla poarta de acces în curte. Intrarea principală este evidenţiată de un rezalit, încununat de un fronton triunghiular. Paramentul este tencuit, cu modelarea elementelor decorative. Deasupra intrării este inclusă, într-un scut heraldic, monograma proprietarului "S" (literă latină). Ancadramentele ferestrelor aveau cornişe cu decor floral, în friza pereţilor incluse ferestre îngemănate de aerisire.

Liter B. Prima atestare documentară este din 1887, când aparţinea Efimiei Ghetman, văduvă de maior. În 1902 această proprietate este achiziţionată de negustorul Ivan Antonov, care demolează construcţiile vechi şi în 1903 ridică pe acest loc o clădire în două niveluri, construită după proiectul său, în care se afla Gauptvahta. (adresa ei este Izmail, 44

Faţadă
31 August 1989, 3031 August 1989, 24