31 August 1989, 24

Casă de raport pentru 2 apartamente

31 August 1989, 24
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii documentare sunt din 1865, când proprietar era nobila Emilia Ivanova, o casă veche într-un nivel, pe care a demolat-o în 1881 şi pe locul ei a construit o casă din piatră, ridicată pe un subsol. În 1940 proprietar este atestată Moskviciov Loghin.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, aliniat la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie simetrică, alcătuită din şase axe compoziţionale, dintre care patru sunt de goluri de ferestre şi două de uşi, amplasate lateral, în rezalite, dominate de atici de forme complexe. O uşă este mai târzie, prefăcută dintr-o fereastră laterală, compoziţia iniţială a faţadei fiind asimetrică. Paramentul faţadei principale este în zidărie aparentă din piatră făţuită, cu detaliile cioplite în spirit eclectic.

Faţadă
31 August 1989, 2731 August 1989, 23