31 August 1989, 23

Casă individuală

31 August 1989, 23
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii documentare sunt din 1903, când proprietar era Chiril Bâkov. Descrierea casei din 1915: "Casă de piatră , ridicată pe un demisol, cu două apartamente, la parter 5 camere şi 7 ferestre, în demisol – o cameră cu două ferestre." În 1940 proprietar este atestat Vinogradov, Maria şi Leon.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, ridicat pe un demisol înalt, cu planul rectangular, aliniat la linia roşie a străzii. Faţada este în zidărie aparentă, din piatră tăiată. Faţada are o compoziţie asimetrică, cu patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt de goluri de ferestre şi una de intrare, amplasată lateral spre stânga. Intrarea în clădire, soluţionată de la cota solului, este evidenţiată printr-un rezalit plat, continuat sub forma unui atic. În partea superioară pereţii sunt finisaţi printr-o cornişă şi un parapet din piatră. Ferestrele au ancadramente numai în partea superioară. Demisolul este despărţit de parter printr-un brâu. În caracterul detaliilor predomină motivele modernului.

Faţadă
31 August 1989, 2431 August 1989, 15