31 August 1989, 15

Casă individuală

31 August 1989, 15
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

Prima atestare documentară datează din 1879, când aparţinea feld-febelului în rezervă Andrei Sofeiciuk. Era o casă veche, acoperită cu şindrilă. O parte din ea a fost vândută de mai multe ori. Cel mai cunoscut proprietar a foste negustorul Andrei Ivanovici Stepanov, Şeful Meşteşugarilor, constructor. În 1892 este atestată casa de piatră construită într-un parter. În 1940 proprietar este atestat Andrei Stepanov şi Cerneţki. O casă similară se află pe strada S. Lazo, nr. 14.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, ridicat pe un demisol înalt, cu planul rectangular, aliniat la linia roşie a străzii. Faţada are o compoziţie simetrică, cu două rezalite, soluţionate cu frontoane înalte, cu o decoraţie plastică tributară stilului gotic. Intrarea principală este din direcţia străzii, prin rezalitul din dreapta. Deasupra ferestrelor, conturate cu arcuri ogivale, pe fundal de scoică, sunt amplasate rozete cu bust-uri umane. În timpanul ferestrelor în arc ogival, pe fundalul unui scut heraldic sunt reprezentate imaginile instrumentelor – simboluri ale constructorilor – mistria, semiecherul, barda, firul cu plumb, aluzie la specialitatea proprietarului casei, dar cunoscute şi ca atribute ale masoneriei.

Faţadă
31 August 1989, 23