31 August 1989, 157 (colţ str. T. Ciorbă)

Casă de raport

Conac urban (denumire din Registru)
31 August 1989, 157 (colţ str. T. Ciorbă); Vedere generală31 August 1989, 157 (colţ str. T. Ciorbă); Vedere laterală
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe. Datează din a doua jumătate a secolului al XX-lea. În 1940 aparţinea lui Pavel şi Lidia Zelenin.

Este o clădire amplasată la colţul străzii, alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, alungit de-a lungul străzii Toma Ciorbă, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Faţada orientată spre strada 31 August are o compoziţie simetrică, alcătuită din două rezalite laterale, încununate cu frontoane triunghiulare, şi nouă axe compoziţionale, dintre care şapte sunt de goluri de ferestre şi două de uşi (astupate cu zidărie), amplasate în rezalitele laterale. Faţada orientată spre strada Toma Ciorbă include numai ferestre.

Paramentul este tencuit neted cu detalii modelate din ipsos, din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe clasice. Detaliile, cu ornamente florale, sunt incluse în timpanele frontoanelor rezalitelor, drept coronament la cornişele ferestrelor, amenajate ca o friză în partea superioară a pereţilor. Ferestrele au ancadramente din muluri, dominate de cornişe bogat decorate, susţinute de console din piatră, dotate cu panouri decorative. O firidă cu partea superioară în arc era destinată adăpostirii nei sculpturi.

Faţadă
31 August 1989, 161 (colţ str. Şciusev)31 August 1989, 153