31 August 1989, 161 (colţ str. Şciusev)

Vilă urbană

Vilă urbană a baronului A.F. Stuart (denumire din Registru)
31 August 1989, 161 (colţ str. Şciusev); Vedere generală31 August 1989, 161 (colţ str. Şciusev); Faţada principală
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe. Datează de la începutul secolului al XX-lea.

În toamna anului 1873, consilierul de colegiu, Augustin Duhnovsky a achiziţionat un lot viran, pe care în 1876 a ridicat o vilă într-un parter, ridicat pe un demisol, care consta din 6 odăi, atestat în descrierea arhitectului gubernial A. Bernardazzi din acelaşi an (posibilul autor al proiectului). Mai târziu casa a intrat în posesia proprietarului Şerban, care a reconstruit casa, la data inclusă pe scutul heraldic din timpanul frontonului intrării – 1901. În anul 1915 casa aparţinea lui Alexei Fedorovici Stuart, preşedinte al Upravei Zemstvei Guberniale.În 1940 proprietar era inginerul Baidaus. Casa avea 9 camere, 21 ferestre.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan unghiular, într-un parter, cu faţada principală aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie simetrică, alcătuită din şapte axe compoziţionale, dintre care şase sunt de goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasată central. Compoziţia simetrică a faţadei este susţinută de gruparea formelor arhitecturale pe trei rezalite, flancate de pilaştri ordinului doric, cu caneluri, două rezalite largi laterale sunt încununate cu frontoane în segment de cerc, central, îngust – încununat cu un fronton triunghiular. Paramentul faţadei principale este tencuit neted, cu detaliile modelate, în forme din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe clasice. Ferestrele sunt de diferite forme, în rezalitele laterale – în arc în plin cintru, cu arhivolta din bolţari, şi ferestre în segment de cerc, cu ancadramente simple, sprijinite pe plite de pervaz proeminente cu nişe. Intrarea este în arc în plin cintru, dominată de un fronton triunghiular, în timpanul căruia este scutul heraldic cu anul construcţiei. Colţurile clădirii sunt evidenţiate prin lesene.

Partea superioară a pereţilor este încoronată cu o cornişă cu o friză din console. Deasupra pereţilor este amenajat un parapet din baluştri din piatră, în care sunt incluse aticele deasupra rezalitelor, evidenţiate prin fleşe la colţuri.

Faţadă
31 August 1989, 157 (colţ str. T. Ciorbă)