31 August 1989, 153

Casă individuală

31 August 1989, 153
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

În 1887, podporucikul Petru Gaidenreih a vândut nobilei Maria Stanevici un lot viran. În primăvara anului 1892 acest sector de pământ este cumpărat de registratorul de colegiu Fedor Muraciov, care în 1895 a construit pe el casa într-un parter, ridicată pe un demisol înalt. În 1940 aparţinea Ecaterinei Mirbah. Arhitectura este în stil eclectic cu detalii neoclasice.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, ridicat pe un demisol înalt, cu planul rectangular, aliniat la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, cu două rezalite laterale, cu atice, tratate diferit, cu şapte axe compoziţionale, dintre care şase sunt de goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat lateral, spre dreapta, unde se afla poarta de acces în curte.

Paramentul faţadei principale este tencuită neted, detaliile modelate. Intrarea are loc printr-un portic cu două coloane ale ordinului ionic, alipit unui rezalit finisat cu un fronton triunghiular. Ferestrele au ancadramente, cu chenare simple, sprijinite pe plite de pervaz proeminente, dominate de frontoane triunghiulare, bogat decorate, susţinute de console din piatră. Trei ferestre sunt unite într-o compoziţie unică, sub forma unui arc de triumf, dominat de un fronton triunghiular. Partea superioară a pereţilor este terminată printr-o friză cu console deasupra rezalitelor şu ferestre îngemănate pentru aerisirea podului. Un parapet din baluştri încheie clădirea în partea superioară.

Faţadă
31 August 1989, 157 (colţ str. T. Ciorbă)31 August 1989, 151