31 August 1989, 151

Casă individuală

31 August 1989, 151
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

Primele atestări documentare datează din 1888, când aparţinea Vera Kotnadi, soţia unui cetăţean turc. În 1890 această proprietate a fost cumpărată de către soţia secretarului gubernial Maria Cehovici, care la începutul secolului al XX-lea demolează construcţiile şi construieşte o nouă clădire din piatră. În 1940 proprietar este atestat Al. şi Serghei Konunov. Arhitectura este în stil eclectic cu reminiscenţe neoclasice.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, aliniat la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, alcătuită din opt axe compoziţionale, dintre care şapte sunt goluri de ferestre şi unul de uşă. Paramentul faţadei principale este în zidărie aparentă din piatră făţuită, cu detaliile cioplite. Intrarea, în gol în arc în plin cintru, este printr-un portic angajat, acoperit cu un fronton triunghiular, pe fundalul unui atic rectangular, inclus în componenţa parapetului casei (îngrădirea din metal s-a pierdut). Intrarea este umbrită de o copertină cu console din fier forjat. Ferestrele au ancadramente, sprijinite pe o plită comună de pervaz, dominate de cornişe rectilinii, susţinute de console din piatră. Partea superioară a pereţilor este terminată printr-o friză netedă, cu goluri îngemănate ale ferestrelor de aerisire a podului. Colţurile clădirii sunt evidenţiate prin pilaştri.

Faţadă
31 August 1989, 15331 August 1989, 145 (colţ str. P. Movilă)