31 August 1989, 145 (colţ str. P. Movilă)

Conac urban

31 August 1989, 145 (colţ str. P. Movilă)
Monument de arhitectură şi istorie de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

În 1888 secretarul de colegiu Dumitru Prepeliţa a vândut negustorului Izrail Goldenberg o casă din piatră, construită într-un parter pe un demisol, şi o curte, aflată la colţul cartierului, conform proiectului model, confirmat de Upravă în 1875. Posibil autor al proiectului este A.I. Bernardazzi.

În 1945 proprietar este atestat Nicolae Suruceanu.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor.

Faţada orientată spre strada 31 August are o compoziţie simetrică, alcătuită din cinci axe compoziţionale, toate goluri de ferestre, faţada orientată spre strada Petru Movilă este asimetrică, cu un rezalit. Intrarea în casă avea loc din partea curţii interioare. Colţurile clădirii sunt evidenţiate prin lesene. În urma refacerii casa a obţinut un acoperiş înalt, cu pante repezi, în care a fost amenajat un etaj.

Paramentul faţadei principale este tencuită neted, cu detaliile modelate în compoziţii florale, în jurul ferestrelor şi la friză, care la refacerea casei din anii 90, au fost înlocuite cu detalii cu caracter bastard.

Faţadă
31 August 1989, 15131 August 1989, 141