31 August 1989, 125 (colţ str. N. Iorga)

Casă de raport

Casa familiei Râşleakov (denumire din Registru)
31 August 1989, 125 (colţ str. N. Iorga)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

Prima atestare documentară datează din 1876, când aparţinea nobilei Ecaterina Râşleakov. La începutul secolului al XX-lea, casa veche de la colţ a fost demolată şi în locul ei a fost construită o casă în două etaje. Descrierea din 1915: "Casă de locuit, în două etaje, constă din patru apartamente, la etaj – sunt 15 odăi, 18 ferestre, la parter – 9 odăi, 19 ferestre".

Este o casă construită la colţul cartierului, mărginit de străzile 31 August şi Nicolae Iorga. Este ridicată în două niveluri, pe un plan unghiular, cu o aripă orientată în adâncul sectorului, cu faţadele aliniate liniilor roşii ale străzilor, cu colţul tăiat oblic. Faţada orientată spre strada N. Iorga are o compoziţie simetrică, alcătuită din şapte axe compoziţionale, toate goluri de ferestre, la etaj – două uşi de balcon. Faţada orientată spre strada 31 august are 11 axe, 10 de ferestre şi una pentru uşa de acces dinspre stradă. Paramentul faţadei principale este tencuită neted, cu rostuirea bosajelor orizontale. Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe clasice.

Intrarea este simplă, fără elemente decorative. Balcoanele au îngrădire din fier forjat cu motive vegetale. Ferestrele au ancadramente, cu chenare simple care includ bolţarul central, cu panouri şi nişe sub plita de pervaz, la etaj dotate cu cornişe rectilinii pe console. Centrul faţadelor este scos în evidenţă printr-o compoziţie din trei ferestre, dotate cu frontoane triunghiulare. Partea superioară a pereţilor este terminată printr-o friză netedă cu o cornişă cu denticule.

Faţadă
31 August 1989, 137 (colţ str. S. Lazo)31 August 1989, 115