31 August 1989, 137 (colţ str. S. Lazo)

Casă individuală

31 August 1989, 137 (colţ str. S. Lazo)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

În 1871 nobilul Ivan Vasilievici Lază a achiziţionat un lot de pământ viran, egal cu 900 stânjeni pătraţi, aflat la colţul cartierului mărginit de 31 August şi S. Lazo. În timp de un an a construit o casă în două etaje, acoperită cu tablă din fier. Adeverinţa cu privire la finisarea lucrărilor a fost obţinută în acelaşi ani de la arhitectul oraşului A.I. Bernardazzi. În anii celui de al doilea război mondial a fost deteriorată, reconstruită în perioada postbelică, cu schimbarea arhitecturii faţadelor.

Este o clădire în două etaje, construită la colţul cartierului, cu planul rectangular, aliniat cu faţadele la liniile roşii ale roşie străzilor. Faţadele au o compoziţie simetrică, alcătuită din patru şi 9 axe compoziţionale, toate goluri de ferestre. Intrarea are loc dinspre curte. Paramentul faţadei principale este tencuit neted, cu modelarea detaliilor.

Ferestrele au ancadramente, cu chenare simple, cu panouri şi nişe sub plita de pervaz. La etaj ferestrele sunt protejate de frontoane triunghiulare cu timpanul cu panouri florale, la parter – cornişe rectilinii pe console în forma frunze de acant. Etajul este evidenţiat printr-o decoraţie plastică abundentă, în plinurile ferestrelor de la i sunt pilaştri ordinului doric, care susţin o friză netedă, colţurile etajului sunt evidenţiate prin bosaje orizontale. Aspectul specific anilor 50 este introdus de panourile decorative de supt plita de pervaz şi din timpanele frontoanelor triunghiulare ale ferestrelor de la etaj, rozetele de sub capitelurile pilaştrilor de la etaj şi paramentul parterului cu rostuirea zidăriei din blocuri prismatice din piatră.

Faţadă
31 August 1989, 13931 August 1989, 125 (colţ str. N. Iorga)