Vlaicu Pîrcălab, 8 A,B

Atenansă în curte

Vlaicu Pîrcălab, 8 A,B; Liter AVlaicu Pîrcălab, 8 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În 1903 proprietar era Stambolli, în 1940 proprietară – Maşchevici Olga.

Este un complex din două clădiri.

Liter A. Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, ridicată pe un demisol din partea căderii reliefului, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este eclectică, clădirea datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Faţada este asimetrică, cu şase axe compoziţionale, dintre care cinci sunt goluri de ferestre şi una al intrării, amplasată lateral printr-un portic, spre stânga, unde se afla poarta de intrare în curte. Ferestrele sunt rectangulare, dominate de o cornişă rectilinie. Porticul este dominat de un fronton triunghiular, sprijinit pe piloni divizaţi prin rosturi în bosaje.

Arhitectura clădirii în ultimii ani a fost modificată, prin adăugarea unui portic la colţul din dreapta, o fereastră fiind înlocuită cu o uşă şi detaliile arhitectonice – simplificate.

Liter B. Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, construit în adâncul curţii, cu faţada paralelă străzii. Paramentul faţadei principale este în zidărie aparentă din cărămidă. Arhitectura casei este concepută în stil eclectic, datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Faţada este simetrică, alcătuită din 9 axe compoziţionale, dintre care opt sunt ferestre, şi una – intrarea, amplasată în rezalitul central. Intrarea este evidenţiată de un atic triunghiular, sprijinit pe pilaştrii în bosaje a rezalitului central. Ferestrele sunt rectangulare, cu evidenţierea bolţarului central. Proprietăţile decorative ale cărămizii au fost utilizate în crearea decoraţiei plastice la o scară măruntă -denticule sub plita de pervaz, amplasaţi pe coastă sub cornişa casei şi înclinaţi în bolţarii buiandrugilor ferestrelor, conturate de o plintă.

Faţadă
Vlaicu Pîrcălab, 14Vlaicu Pîrcălab, 7