Vlaicu Pîrcălab, 43 (colţ str. 31 August)

Casă individuală

Vlaicu Pîrcălab, 43 (colţ str. 31 August)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Clădirea a fost construită la începutul secolului al XX-lea. În 1940 proprietari erau Josefina şi Gherş Burd.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor Vlaicu Pârcălab şi 31 August. Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră făţuită, din care sunt prelucrate şi detaliile decorului plastic. Faţadele sunt simetrice, cu amplasarea în centru a intrării principale, direct din strada Vlaicu Pârcălab, şi a unei logii cu o terasă, orientată spre strada 31 August. Arhitectura este în stil modern în baza detaliilor în spirit eclectic. Colţurile clădirii sunt întărite prin lesene, care susţin friza netedă de sub cornişa cu denticule. Intrarea este în arc în plin cintru. Ferestrele sunt rectangulare, cu ancadramente plate adâncite.

Faţadă
Vlaicu Pîrcălab, 46 (colţ str. V. Micle)Vlaicu Pîrcălab, 42